Ogłoszenia Warszawa na Lugar.pl > Praca > Edukacja > Szkolenie Microsoft

Archiwalne: Szkolenie Microsoft

30.07.2018


Zapraszamy na szkolenia Microsoft realizowane w ramach projektu "Cyfrowy skok wzwyż". Szkolenia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Projekt dedykowany jest dla osób, które zamieszkują w województwie mazowieckim i nie prowadzą własnej działalności gospodarczej. W szczególności zapraszamy osoby mieszkające na obszarze wiejskim (DEGURBA 3), osoby niepełnosprawne oraz kobiety. Całościowy koszt udziału w projekcie (wraz z egzaminem, certyfikatem, cateringiem itp.) to 600 zł. Zajęcia odbywają się w ścisłym centrum Warszawy, najczęściej w systemie co drugi weekend.
Ścieżki (jedna do wyboru): SQL Server, Windows Server 2012, Cloud Platform, Server Virtualization.
Kontakt:
Biuro Projektu "Cyfrowy skok wzwyż"
LEOS Sp. z o.o.
ul. Szańcowa 17
01-458 Warszawa
tel: 666-955-931
mail: biuro@cyfrowyskok.pl
www.cyfrowyskok.pl

Projekt „Cyfrowy skok wzwyż" realizowany jest w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe.

600 zł