Ogłoszenia Warszawa na Lugar.pl > Usługi i Firmy > Pozostałe usługi > LIST GOŃCZY - POSZUKIWANY STEFAN MICHNIK

Archiwalne: LIST GOŃCZY - POSZUKIWANY STEFAN MICHNIK

09.06.2019


POSZUKIWANY ŻYWY LUB MARTWY ZAPLUTY KARZEŁ REAKCJI

Poszukiwany Stefan Michnik ( na zdjęciu ) urodzony 28 września 1929 roku w Drohobyczu syn Samuela Rosenbuscha i Heleny Michnik, brat Adama, pochodzenia żydowskiego.
Poszukiwany podejrzany jest o zbrodnie przeciwko ludzkości - zbrodnie komunistyczne ( sądowe ) - przeciwko Narodowi Polskiemu w postaci udziału w zorganizowanej grupie przestępczej pod nazwą sądownictwo PRL vel Nadzwyczajna Kasta Ludzi i o to , że w jej składzie wspólnie i w porozumieniu w organizacji przestępczej Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie w latach 1952 - 1953 wydawał bezprawne wyroki skazujące na kary śmierci i kary pozbawienia wolności funkcjonariuszy Polskiego Państwa Podziemnego z różnych organizacji konspiracyjnych, którzy walczyli podczas i po II Wojnie Światowej z okupacją i okupantami z III Rzeszy Niemieckiej oraz z okupacją i okupantami ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich a także z ich kolaborantami i zdrajcami Narodu Polskiego.

Na poszukiwanego został wydany Europejski Nakaz Aresztowania przez Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie.

Ostatnie znane miejsce pobytu
Państwo : Królestwo Szwecji
Miejscowość : Göteborg

Ktokolwiek wie o miejscu pobytu poszukiwanego lub posiada jakiekolwiek informacje na jego temat mogące ułatwić jego schwytanie a także posiada informacje o osobach które mogą wiedzieć o jego miejscu pobytu zobowiązany jest do powiadomienia o tym najbliższego oddziału Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej lub najbliższej jednostki Policji.

POUCZENIE
Kto udziela jakiejkolwiek pomocy poszukiwanemu, ukrywa go, udziela mu informacji ułatwiającej ukrywanie się lub mając wiedzę o jego miejscu pobytu nie powiadamia o tym właściwych organów ścigania podlega surowej odpowiedzialności prawnej.