Ogłoszenia Warszawa na Lugar.pl > Muzyka i Edukacja > Kursy i Warszaty > Kurs Komputerowy MS OFFICE za 549 zł

Archiwalne: Kurs Komputerowy MS OFFICE za 549 zł

04.06.2018


Diamond Education zaprasza Państwa na Kurs Komputerowy MS OFFICE w Rewelacyjnej Cenie - 549 zł (zamiast 750 zł)

Kurs trwa 30 godz. lekcyjnych (są to 2 weekendy).

Planowany Termin rozpoczęcia kursu - 14.07.2018.Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

1. MS Word (12 h)
- Wprowadzenie do pracy z edytorem tekstu

- omówienie wyglądu ekranu programu Word

- tworzenie nowego dokumentu

- zapisywanie dokumentu
- zamykanie dokumentu
- Podstawowe pojęcia
- strona, spacja, enter, akapit, czcionka, tabulator itp.)

- Formatowanie dokumentu
- edycja tekstu
- formatowanie czcionek
- kolor tekstu, tła
- wyszukiwanie wyrazu, tekstu

- wykorzystywanie słownika ortograficznego

- akapit
- wyrównanie tekstu
- tworzenie list wypunktowanych i numerowanych

- numerowanie stron
- Tworzenie tabel
- wstawianie tabeli
- dodawanie, usuwanie kolumn i wierszy

- scalanie, dzielenie komórek

- wybór szerokości, wysokości komórek

- sortowanie danych w tabeli

- Obiekty
- wstawianie ClipArt
- importowanie grafiki
- osadzanie grafiki w dokumencie

- Drukowanie
- tworzenie nagłówka, stopki

- ustawianie obszaru wydruku

- orientacja wydruku.

2. MS EXCEL (12 h)

- Wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym

- omówienie wyglądu ekranu programu Excel

- tworzenie arkuszy, kasowanie arkuszy

- poruszanie się pomiędzy arkuszami

- Wprowadzanie i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym:

- dodawanie danych do arkusza

- modyfikowanie, usuwanie danych

- zaznaczanie, kopiowanie danych

- kolor, rozmiar, typ czcionki

- Komórka, wiersz, kolumna

- zaznaczanie komórek, zakresów komórek, wierszy, kolumn

- dopasowywanie wysokości wierszy, szerokości kolumn

- ukrywanie wierszy, kolumn

- Formuły i podstawowe funkcje matematyczne

- tworzenie formuł
- wstawianie funkcji matematycznych

- funkcje daty i czasu
- funkcje tekstowe
- Tworzenie tabel z danymi

- autofiltrowanie danych
- sortowanie danych
- Tworzenie wykresów z danych w tabeli

- typy wykresów
- tworzenie wykresów
- formatowanie wykresów
- Drukowanie danych
- tworzenie nagłówka, stopki

- ustawianie obszaru wydruku

- metody dzielenia dokumentów na strony

- orientacja wydruku
- drukowanie i zakresy drukowania.


3. MS PowerPoint (6 h)
- Wprowadzenie do pracy z edytorem tekstu

- omówienie wyglądu ekranu programu Power Point

- tworzenie nowego dokumentu

- przedstawienie podstawowych poleceń i narzędzi stosowanych do tworzenia prostych slajdów

- zapisywanie, zamykanie dokumentu

- Slajdy
- szablony slajdów
- przenoszenie, kopiowanie slajdów

- formatowanie tła slajdów

- tworzenie pokazu slajdów

- Animacje
- podstawowe narzędzia animacyjne- sposób przejścia do slajdów, dźwięk, sposób przełączania slajdów

- efekt ruchu
- animacja clipartów, efekty wejścia i wyjścia, obrót, zmniejszanie, zwiększanie

- wstawianie i edycja obiektów- tabel, wykresów z arkusza kalkulacyjnego MS Excel

- stosowanie hiperłączy.


Dla każdego Uczestnika Kursu przygotowane jest stanowisko komputerowe (praktyczne przygotowanie do zawodu).

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.

ZAPRASZAMY. Kontakt: Diamond Education, Warszawa, ul. Ratuszowa 11 lok. 309.

Tel. 795732851

www.diamond.edu.pl

549 zł