Ogłoszenia Warszawa na Lugar.pl > Muzyka i Edukacja > Kursy i Warszaty > Konkurs stypendialny Fundacji En Arche

Archiwalne: Konkurs stypendialny Fundacji En Arche

08.04.2020


Zapraszamy do wzięcia udział w konkursie Fundacji En Arche i zdobycia comiesięcznego stypendium.
Zadania konkursowe:
I etap
Napisanie eseju odpowiadającego na pytanie: „Czy w naukach przyrodniczych jest miejsce dla Teorii Inteligentnego Projektu?”
II etap
Przejście rozmowy kwalifikacyjnej przed Komisją Konkursową. Zostaną na nią zaproszeni Kandydaci wyłonieni w I etapie konkursu (na podstawie pracy pisemnej).
III etap
Osoby, które otrzymają stypendium będą zobowiązane do kontynuowania swoich zainteresowań i badań dotyczących tematyki inteligentnego projektu i złożenia dwóch pisemnych sprawozdań z ich rozwoju w trakcie trwania programu stypendialnego.

Esej powinien:
✔ uwzględniać amerykańską literaturę dotyczącą teorii IP, wybranych autorów m.in. S.C. Meyer, M. Behe, M. Denton, W. Dembski, J. Wells;
✔ zawierać pomiędzy 20 a 30 tys. znaków ze spacjami;
✔ spełniać następujące wytyczne redakcyjne:
- Czcionka: Times New Roman pkt. 12
- Interlinia: 1,5 pkt
- Bibliografia: przypisy na dole strony i spis alfabetyczny na końcu pracy
✔ zostać przysłany w formie elektronicznej na adres stypendium@enarche.pl, w formacie PDF. Nazwa pliku powinna zawierać: Nazwisko Imię Kandydata.pdf (przykład: NowakJan.pdf).

Nagrodą w Konkursie jest stypendium pieniężne przyznawane co miesiąc od października 2020 r. do czerwca 2021 r. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Stypendystę. Komisja przyzna nagrody w dwóch kategoriach:
- dla doktorantów: 2500 zł wypłacane miesięcznie,
- dla pozostałych studentów: 1200 zł wypłacane miesięcznie.

Konkurs przeznaczony jest głównie dla studentów oraz doktorantów biologii i nauk pokrewnych, ale prace mogą składać również studenci innych kierunków, którzy interesują się neodarwinizmem i teorią inteligentnego projektu.
Eseje należy przesyłać do 31 sierpnia 2020 r. na adres: stypendium@enarche.pl
Osobą do kontaktu ze strony Fundacji En Arche jest: Grzegorz Malec stypendium@enarche.pl

Szczegóły regulaminu konkursu znajdują się na stronie przy sekcji „Comiesięczne stypendia”: https://enarche.pl/stypendia-i-granty/